Pelckmans zo gezegd online dating papierosy online dating

In het verloop van één dag uit het leven het aantal keuzemomenten opsporen. Vertrekken vanuit de levensgebieden waar de leerlingen op dit moment keuzes maken is aangewezen. Wat mag ik zelf kiezen en wat kiezen anderen voor mij? De rol van positieve en negatieve ervaringen bij de persoonlijkheidsontwikkeling ter sprake brengen en durven uitdiepen.Betutteling, verwenning, beknotting, groepsdruk, conformisme, begeleiding. Relatie mensbeeld-gedrag: mens is nietig en onmachtig versus mens is meester en allesbeslissend over; - mens is door lot en toeval bepaald versus de mens is een fundamenteel vrij wezen. Stappenplannen, procedures, methoden, zien, overleggen, handelen. Via getuigenissen en levensverhalen authenticiteit op het spoor komen.

De jongeren laten verwoorden welk verhaal uit de bijbel hen boeit. Het is goed een volledig bijbels levensverhaal te beluisteren (bv. Verhalen kunnen op een audiovisuele manier tot leven komen.

Het is moeilijk te kiezen: het aanbod is groot, flits- en zapcultuur, verleiders (bekoringsverhaal), vrijblijvendheid, angst om te kiezen en te verliezen. De verhalen over Bartimeüs, Zacheüs of Jacob en de engel, Tobit, de rijke jongeling, het bekoringsverhaal, de storm op het meer kunnen spiegelverhalen zijn. Jongeren voor zichzelf laten uitschrijven hoe zij zichzelf en hun toekomst zien.

Literatuur rond geestelijke wegen om machteloosheid de baas te worden en eigenwaarde te ontwikkelen (Cfr. Binnen een evangelie op zoek gaan naar Jezus' persoonlijke weerbaarheid : (Lc 2, 49. Dagboeken en/of levensverhalen van mensen die zichzelf vinden door hun engagementen. Levensgebieden met een bijzondere uitdaging: - omgaan met geld (ethisch bankieren, ...); - mobiliteit van mensen (verantwoord rijgedrag, ...); - omgaan met eindigheid (buddy, ...).

aangeven hoe bidden voor mensen een bron van leven is;7.

iets van de eigen - levensbeschouwelijke - zoektocht verwoorden tegenover anderen. 13 (Bijlage wenken)Samenwerking tussen collega's godsdienst van het derde jaar van de derde graad en de collega's vierde graad is belangrijk op dit terrein.

Leave a Reply